ZBROJNÍ PRŮKAZ

CHCEŠ ZBROJNÍ PRŮKAZ?

Dobrá volba! Co pro to musíš udělat?

Řekněte mi to ve zkratce. Nerad čtu dlouhé texty!

 

1) Zajdi za svým lékařem a nechej si potvrdit dobrý zdravotní stav.

2) Nachystej si platební kartu, nebo si na poště, případně v trafice, kup kolek v hodnotě 100 Kč.

3) Zajdi na policii podat přihlášku (v Opavě sídlí příslušný útvar policie na Rooseveltově 1864/37).

4) Zavolej nám na 608 048 049 a domluv další postup.

Kdybys potřeboval s čímkoliv poradit, volej.

Rád bych věděl víc a důkladně se připravil. Delší čtení mi nevadí.

 

1) Prvním krokem je zajít za svým obvodním lékařem, který potvrdí zdravotní způsobilost. Tj. dobrý zdravotní stav. Standardně se vyšetřuje sluch, zrak plus přeptání se, zda je vše v pořádku. 

Lékař má právo požadovat další odborná vyšetření a to včetně psychotestů, ovšem pouze v odůvodněných případech.

Příklad: Nepřečtu ani ta největší písmena na tabuli = lékař má pádný důvod poslat mě na vyšetření zraku.

Příklad: nikdy jsem nevykazoval žádné známky psychické poruchy, k lékaři už chodím řadu let, zná mě, ale přesto mě chce poslat na psychotesty = nemá pádný důvod, nemůže. Nicméně jen těžko ho přimějete vystavit posudek o zdravotní způsobilosti. V takovém případě můžete buď změnit lékaře, nebo psychotesty podstoupit. Ozvěte se nám a poradíme, kde jsou krátké čekací lhůty.

Obecně se však není třeba strachovat. Drtivá většina lékařů nehledá problémy tam, kde nejsou.

Každopádně už v této chvíli měj jasno, jaké skupiny zbrojního průkazu chceš. Doporučuji, aby na potvrzení stálo, že „způsobilý pro skupinu A+B+C+D+E“, nebo „způsobilý pro všechny skupiny.“ Proč? Žadatel nemůže být způsobilý pro některou skupinu a pro jinou ne. Buď jsi způsobilý pro všechny, nebo pro žádnou. Omezení skupin na formuláři od lékaře pak už při podání přihlášky nejde rozšířit!

2) Zajdi na místně příslušné oddělení Policie České Republiky (v Opavě sídlí příslušný útvar policie na Rooseveltově 1864/37, v Bruntále pak na Partyzánské 1454/9.) podat přihlášku ke zkoušce o odborné způsobilosti. Nezapomeň si vzít posudek o zdravotní způsobilosti od svého praktického. Na místě zaplatíš správní poplatek 100 Kč. Buď kartou, nebo lze využít kolek (prodává se na každé poště – akceptován do 31.12.2024). Pro opravdu poctivou přípravu si můžete již doma vyplnit přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti.

3) Na obou útvarech jsou velmi přátelští a skvělí policisté, kteří zpravidla hned sdělí termín zkoušky. Může se však stát, že ještě není dostatek uchazečů a proto sami netuší, kdy budete zkoušku vykonávat. Nemějte jim to prosím za zlé. Není to jejich vina. V takové případě nezbývá, než čekat na zprávu. Vyrozuměn musíš být minimálně 10 dní předem a to písemnou formou (dopis přijde, i když už termín znáš).

V okrese Opava probíhají zkoušky zpravidla jednou za měsíce, výjimečně za dva.
V okrese Krnov podle toho, kolik je uchazečů a kdy se naplní kapacita.

4) Jakmile znáš termín zkoušky, zavolej nám na číslo 608 86 98 86. Domluvíme se na termínech přípravy, které se ti budou hodit. Příprava probíhá u nás na střelnici v rozsahu 3 x 2 hodiny. V kurzu jste vždy jen tři, maximálně čtyři účastníci, abychom se mohli všem naplno věnovat a připravili vás tak co nejlépe. Díky tomu mají naši uchazeči extrémně vysoké procento úspěšnosti u zkoušek. Probereme nejasnosti ohledně znalosti zákona (mějte prosím na paměti, že na test se musíte připravit sami – my s vámi můžeme jen probrat nejasnosti), teoretické dotazy, ale hlavně tě naučíme bezpečnou manipulaci se zbraněmi, odstraňování závad a střílet.  

5) Zatímco čekáš na termín zkoušky, studuješ otázky. Těch je celkem 500. Do testu je vybráno 30 z nich. Na vyplnění máš 40 minut. Nepodceňuj teoretickou část. Její nesplnění vede k ukončení zkoušky o odborné způsobilosti. Opakovat ji můžeš nejdříve po 3 měsících, přičemž pak ještě čekáš na termín od PČR. V praxi si tak můžete počkat třeba i 5 měsíců! Testové otázky si můžete zkoušet například na www.zbranekvalitne.cz. Kdo se raději učí z papíru, může si stáhnout dokument z Ministerstva vnitra.

ZBROJNÍ PRŮKAZ

SKUPINY ZBROJNÍCH PRŮKAZŮ

A = ke sběratelským účelům

 

Věk: 21+

Počet bodů: 67/79

Z čeho se střílí:

 1. pistole : nejméně 2 zásahy z 5 možných (10 metrů, 5 minut) 
 2. malorážka : nejméně 2 zásahy z 5 možných (25 metrů, 5 minut)

Umožňuje například držet raritní, či jinak přímo zakázané nestřelbyschopné zbraně a střelivo do nich, ovšem maximálně po třech kusech, nebo „nejmenší spotřebitelské balení“.

Teoreticky máš šanci získat výjimku na nabytí zbraně kategorie A, ale spíše s tím nepočítej.  

B = ke sportovním účelům

 

Věk: 18+, případně 15+ pro členy organizací zabývajících se sportovní střelbou

Počet bodů: 71/79

Z čeho se střílí:

 1. pistole : nejméně 4 zásahy z 5 možných (10 metrů, 5 minut)
 2. malorážka : nejméně 4 zásahy z 5 možných (25 metrů, 5 minut)

Opravňuje k nabývání zbraní a střeliva do zbraní kategorie B, nebo C.

Časem se může hodit pro přebíjení nábojů pro vlastní potřebu, nebo na střelecké závody.  

C = k loveckým účelům

 

Věk: 18+, případně 16+ je-li žadatelem žák školy, kde je v osnovách zahrnuta výuka myslivosti.

Počet bodů: 71/79

Z čeho se střílí:

 1. malorážka : nejméně 4 zásahy z 5 možných (25 metrů, 5 minut)
 2. brokovnice : nejméně 3 zásahy (25 metrů, 3 minuty)

Opravňuje k nabývání zbraní a střeliva do zbraní kategorie B, nebo C.

​Časem se může hodit pro přebíjení nábojů pro vlastní potřebu.

Také opravňuje k lovu (po splnění podmínek daných zákonem o myslivosti)

D = k výkonu povolání

 

Věk: 21+, případně 18+ je-li žadatelem žák školy, kde je v osnovách zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva.

Počet bodů: 74/79

Z čeho se střílí:

 1. pistole : nejméně 4 zásahy z 5 možných (15 metrů, 2 minuty)

Zahrnuje-li tvé vysněné povolání nošení zbraně, jako například obecní policie, ochranka, převozy peněz, správce střelnice, prodejce zbraní a střeliva, potřebuješ zbrojní průkaz skupiny D. (Výjimku představuje Policie ČR a Armáda ČR – mají vlastní předpisy a zbrojní průkaz mít reálně nemusí).

Připrav se ovšem na to, že platnost zbrojního průkazu je poloviční oproti ostatním skupinám.

E = k ochraně zdraví, života a majetku osob

 

Věk: 21+

Počet bodů: 74/79

Z čeho se střílí:

 1. pistole : nejméně 4 zásahy z 5 možných (10 metrů, 3 minuty)

Můžeš na veřejnosti a na místě veřejnosti přístupném skrytě nosit zbraň (tj. mít ji ve stavu připraveném ke střelbě).

Náboje můžeš nabývat jen do zbraní, které vlastníš. Pro vlastní potřebu můžeš náboje také přebíjet.


Poznámka:

Pro zjednodušení používám termíny obecně známé pojmenování. Pojem pistole znamená krátká kulová zbraň a malorážka znamená dlouhá kulová zbraň.

ZBROJNÍ PRŮKAZ

JAKÉ SKUPINY SI ZVOLIT?

Všechny. Proč? Protože nikdy nevíš, co tě v životě čeká (a to hovořím z vlastní zkušenosti a nejsem rozhodně sám). Tak jako tak se musíš naučit na testy, dokázat, že se zbraní zvládneš bezpečně manipulovat a nastřílet. Každá skupina stojí 700 Kč, tudíž nejde o závratnou částku. 

Pokud však chceš co nejvíce ušetřit, doporučuji minimálně skupinu B a E. Proč? Taková kombinace ti umožní nosit skrytě zbraň na veřejnosti. V případě, který nikomu nepřeji, ji použít k ochraně zdraví nebo života svého, či blízkých (skupina E). Skupina B pak umožňuje kupovat střelivo i do zbraní, které nevlastníš (což se hodí často).

Proč přemýšlet nad dalšími skupinami?

Někdo volí ještě skupinu A. Když si zbraně zamiluješ, často můžeš mít zálusk na kousek, který umožnuje získat právě a jen skupina A.

C je s otazníkem. Slouží k lovu. Lovit jen tak nesmíš. Nicméně za pár let se skamarádíš s myslivcem, situace se změní a budeš litovat.

D představuje největší kontroverzi. Platnost zbrojního průkazu a povinnost podrobit se (a zaplatit) lékařskou prohlídku je standardně 10 let. Pro držitele skupiny D však jen 5 let. Proto ji mnoho lidí nechce. Sám jsem takto přemýšlel 20 let zpátky a pak jim musel dodělávat. Často slyším „proč bych měl mít D? Nikdy nebudu pracovat v ozbrojených složkách.“ I zde říkám: „Nikdy nevíte, co život přinese.“

ZBROJNÍ PRŮKAZ

CO JE DOBRÉ VĚDĚT?

1) Pokud nesplníš teoretickou část (test), zkoušky můžeš opakovat nejdříve po třech měsících. Přičemž až dva měsíce můžeš čekat na termín od PCŘ – záleží, kolik je ve tvé lokalitě dalších žadatelů.

Pokud nesplníš praktickou část, tj. nepřesvědčíš zkušebního komisaře o tom, že umíš bezpečně manipulovat se zbraní a odstraňovat závady, nebo následně „nenastřílíš“, můžete zkoušku opakovat nejdříve po 15ti dnech, nejdéle po dvou měsících. Tento termín musí být ze strany PČR dodržen a to i kdyby měla zkouška proběhnout jen kvůli jednomu člověku. 

2) Od 1.1.2026 má vstoupit v platnost novela zákona o zbraních a střelivu, která zavede pouze 2 kategorie zbrojních průkazů – základní (současná skupina A, B, C) a rozšířenou (současné D a E). Máš-li tedy tendenci šetřit kapsu a současně trochu trpělivosti, stačí 2 vhodně zvolené skupiny a čekat.

3) Dobré je také zamyslet se nad zbraněmi, které budou u zkoušky použity. Nezávisle na skupinách budeš manipulovat s pistolí, malorážkou a brokovnicí. Střelby se pak řídí dle zvolených skupin:

A a/nebo B

Pistole, nebo malorážka, ale jen jedna z nich.

D a/nebo E

Výhradně jen pistole.

A a/nebo B a/nebo D a/nebo E

Mělo by se střílet jen z pistole.

C

Automaticky přidává malorážku a brokovnici.
Jen a pouze skupina C zařazuje brokovnici.

Podle výše popsaného by měly střelby probíhat. Nicméně můžeš narazit na komisaře, který bude mít svérázný přístup a bude vyžadovat střelbu jak z pistole, tak malorážky. Ale i na to tě připravíme.

4) Kdy a kde budeš zkoušku odborné způsobilosti vykonávat, ti určí PČR. 

5) Zvažuješ-li myslivost, rádi ti pomohou v Okresním mysliveckém spolku Opava. Můžeš se rovnou podívat (a nejlépe i přihlásit) na kurz k získání potvrzení o složení zkoušky z myslivosti.

ZBROJNÍ PRŮKAZ

CO TĚ ČEKÁ POTÉ?

V kapse máš osvědčení o odborné způsobilosti, stres opadl, ruce se už (tolik) netřepou. Hurá! Co dál?

1) Do jednoho roku se dostavit na místně příslušný útvar Policie České Republiky, kde vyplníš žádost o vydání zbrojního průkazu.

2) Přiložíš průkazovou fotografii.

3) Buď zaplatíš kartou, nebo do 31.12.2024 pomocí kolků v hodnotě 700 Kč x počet dříve zvolených skupin.

4) Chodíš pravidelně střílet na Střelnici Devítka.

ZBROJNÍ PRŮKAZ

PROČ SE PŘIPRAVOVAT PRÁVĚ U VÁS?

1) Uchazeče připravujeme v malých skupinkách po 3-4 účastnících. Proč? Protože chceme, abys měl zbraň co nejčastěji v ruce a naučil se ji ovládat. Ve chvílích, kdy s ní nemanipuluješ, se díváš na své kolegy a hlásíš jejich chyby. Učíš se tak neustále. (Což v hromadných kurzech o cca. 15ti účastnících nelze docílit a proto je neděláme a dělat nebudeme.)

2) I když nám z hlediska kvality přípravy dává největší smysl učit se v kolektivu, v případě potřeby tě připravíme i individuálně. Manipulaci kdekoliv, střelbu lze domluvit na střelnici dle tvého výběru.

3) Osobně nám záleží na tom, abys zbrojní průkaz měl. Čím je naše střelecká rodina větší, tím jsme silnější. Proto se každému, v rámci kuru, věnujeme individuálně.

4) Na zkoušku samotnou ti půjčíme aktivní sluchátka a střelecké brýle. Budeš mít tak maximální komfort a jistotu.

5) Jako poděkování, že sis vybral právě nás, ti dáme 5% na tvou první zbraň.

6) Máme absolutní garanci spokojenosti. Jak funguje? Když nebudeš po první dvouhodinovce kurzu spokojený, vrátíme ti peníze. Bezpodmínečně, „bez keců.“

ZBROJNÍ PRŮKAZ

JDU DO TOHO! CO MĚ TO BUDE STÁT?

 • Zdravotní posudek od lékaře – obvykle 500 Kč, ale může se lišit dle lékaře
 • Přijetí přihlášky ke zkoušce (PČR) – 100 Kč
 • Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti – 500 Kč – 2.000 Kč – dle ceníku střelnice (u nás obvykle nejspodnější hranice)
 • Poplatek zkušebnímu komisaři – 600 Kč – pevně určeno
 • Poplatek za každou skupinu ZP (PČR) – 700 Kč
 • Příprava na zkoušky (Střelnice Devítka) – 2.900 Kč – v ceně je velmi individuální výuka, kompletní příprava na zkoušky, pronájem střelnice, půjčení zbraní, náboje do zbraní. Jinými slovy; nemáme žádné skryté poplatky, neplatíte nic navíc.
 • Sečteno a podtrženo cca. 6.000 Kč.

 

 • Pokud bys měl zájem o individuální přípravu, není problém. Přesnou sumu ti dopředu sdělíme na základě toho, kolik času budeš potřebovat. Rámcově počítej s cenou 1.000 Kč/h u nás na střelnici, 2.000 Kč/h na místě dle tvého přání (střílet ovšem musíme na nějaké střelnici). Časově se ti přizpůsobíme.

ZBROJNÍ PRŮKAZ

PROČ JE VÝHODNÉ POŘÍDIT KURZ ``HNED TEĎ``?

1) I když můžeš kurz zaplatit až na místě, tak díky úhradě předem o tobě víme a držíme ti místo. Mnohem lépe se pak společně hledá termín pro přípravu.

2) Od chvíle, kdy máš zaplaceno, můžeš chodit na kondiční střelby. Platíš ceny, jako kdyby jsi už zbroják měl, ale jsi pod dohledem instruktora, který na tebe dohlíží a radí.

3) Můžeš přijít a zkoušet si manipulaci se zbraněmi i mimo kurz. A to zcela zdarma.

4) Můžeš si také projít kurzem PISTOLE01, což je dalších intenzivních 6h manipulace se zbraní + 1 hodina teorie. A každá příprava navíc se hodí. 😉

5) Hlavně jakmile kurz zaplatíš, přijdou ti na mail podklady, které ti výrazně zjednoduší přípravu (kategorie zbraní s příklady + instruktážní videa + popis závad a jak je odstraňovat).

ZBROJNÍ PRŮKAZ

JAK TĚ MŮŽEME PŘIPRAVIT

Základem je, aby ses naučil test. To si musíš odedřít sám. Na vše ostatní jsme tu my. Základ představuje přípravný kurz, ve kterém tě naučíme bezpečně manipulovat se zbraní, odstraňovat závady, probereme jak probíhá zkouška. Je ovšem velmi dobré zamyslet se, co dl ti pomůže k získání zbrojního průkazu. Přeci jen získáš právo nosit zbraň, takže žádná příprava navíc není zbytečná.

STŘELNICE DEVÍTKA

ZANECHTE NÁM VZKAZ

OLOMOUCKÁ 29, OPAVA

INFO@STRELNICEDEVITKA.CZ

STŘELNICE DEVÍTKA

Zavolejte nám

  fb
  insta
  youtube

  STŘELNICE DEVÍTKA

  KDE NÁS NAJDETE?

  STŘELNICE DEVÍTKA

  PŘIJÍMÁME PLATBY

  STŘELNICE DEVÍTKA

  SPOLUPRACUJEME